Contact for queries :
banner1

Ở thời đại ngày nay, thống kê là một công cụ đắc lực của các nhà Khoa học trong rất nhiều lĩnh vực, Y Sinh học không là ngoại lệ. Những hiểu biết về thống kê sẽ giúp chúng ta khảo sát và đưa ra được các kết luận đúng đắn để có thể vận dụng vào thực tiễn. Do đó, Biomedera Education quyết định xây dựng loạt bài giảng về lý thuyết và thực hành trên các phần mềm thống kê hiện đại nhằm giúp các bạn tiếp cận và sử dụng thành thạo công cụ này trong học tập, làm việc và nghiên cứu khoa học.
Video được thực hiện bởi Nguyễn Thị Huyền Trang – Sinh viên ngành Y học Dự phòng niên Khóa 2009-2015, Đại học Y Dược Huế.

Course Curriculum

Bài 1. Các loại biến số trong thống kê (Lý thuyết) 00:00:00
Bài 2. Giá trị Trung Bình_ Định nghĩa – Công thức tính – Chức năng và Giới hạn 00:00:00
Bài 3. Trung vị – Định nghĩa, cách tính và ý nghĩa thống kê (Lý thuyết) 00:00:00
Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn, công thức tính và ý nghĩa thống kê 00:00:00
Bài 5. Empirical rule khảo sát bộ dữ liệu phân phối chuẩn một mốt 00:00:00
Bài 6. Cách download và cài đặt phần mềm thống kê R 00:00:00
Bài 7. Các thao tác sử dụng phần mềm thống kê R đơn giản 00:00:00
Bài 8. Sau khi khởi động phần mềm thống kê R, việc cần làm gì đầu tiên là gì 00:00:00
Bài 9. Tính toán với phần mềm thống kê R 00:00:00
Bài 10. Thiết lập biến số, data set và ma trận trong phần mềm thống kê R 00:00:00
Bài 11. Kĩ thuật Import file dữ liệu csv và edit table trong phần mềm thống kê R 00:00:00
Bài 12. Cách thực hiện thống kê mô tả cùng phần mềm thống kê R 00:00:00
Bài 13. Làm việc với data set, từ thiết lập biến đến thống kê mô tả với R 00:00:00
Bài 14. Thiệt lập và làm việc cùng tập hợp con với phần mềm thống kê R 00:00:00
Bài 15. Số hóa biến danh mục với phần mềm thống kê R 00:00:00
Bài 16. Cách tính hệ số tương quan (correlation) trong phần mềm thống kê R 00:00:00
Bài 17. Thực hiện mô hình hồi qui tuyến tính đơn giản bằng phần mềm R 00:00:00
Bài 18. Thực hiện mô hình hồi qui logistic bằng phần mềm R 00:00:00
Bài 19. Cách tạo bảng dữ liệu bằng phần mềm R với lệnh data.frame 00:00:00
Bài 20. Hiểu đúng và thực hành kiểm định t-test bằng phần mềm R 00:00:00
Bài 21. Thực hiện thống kê mô tả và phép hồi qui đơn giản bằng phần mềm thống kê Medcalc 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 10 Days
10 STUDENTS ENROLLED

About WPLMS

WPLMS is the most popular Education WordPress theme. With over 12000 customers and several startups successfully running their businesses on WPLMS, it is the most powerful solution for Education websites right now.

Popular Tags

Who’s Online

There are no users currently online
top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.